Αυτόματο Τροφοδοτικό Βιομηχανικό

Για αυτόματη τροφοδοσία περιστροφικής μηχανής. Μια γκιλοτίνα σου επιτρέπει να κόβεις την ζύμη σε ρυθμιζόμενες μερίδες και διαστάσεις. Ένας ιμάντας μεταφέρει έτοιμη την ζύμη στην χοάνη διαμόρφωσης. Ένας μεταλλικός ανιχνευτής μπορεί να εγκατασταθεί για εύρεση ξένων σωμάτων που μπορούν να καταστρέψουν την μηχανή. Φωτοκύτταρο διατηρεί σταθερά τα επίπεδα της ζύμης.


Warning: Undefined variable $global_tab_title in /home/avgerisgroup/public_html/_w/wp-content/themes/porto/woocommerce/single-product/tabs/tabs.php on line 28